planeerijad.ee veebilehe loomine

Valmimisaeg: 2021
Tellija: MTÜ Eesti Planeerijate Ühing (EPÜ)


EPÜ tegevuse eesmärkideks on parima planeerimisalase praktika väljatöötamine ning levitamine, Eesti-sisese koostöö arendamine, kogemuste ja info vahetus eri tasandite planeeringutega tegelevate spetsialistide vahel ning neile regulaarse kommunikatsioonivormi tekitamine, planeerimisalase teabe korrastamine ja levitamine. Osaletakse õigusloome ja arengudokumentide väljatöötamisel, jälgitakse ja levitatakse kohtupraktikat ning teostatakse õigusloomega seonduvaid analüüse. Ühingul on sadakond juriidilist liiget avalikust ja erasektorist.